Doç. Dr. Sıla Yazar

Doç. Dr. M. Sıla Yazar

ÖZGEÇMİŞ

1971 yılında Aydın Nazilli'de doğdum. 

İlkokul, ortaokul ve liseyi  Ankara 'da okudum ve 1988 yılında Ankara  Kız Lisesi'nden mezun  oldum. 

1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdim ve hekim olarak çalışma hayatıma başladım. 

İki yıl süreyle Artvin  Merkez Zeytinlik Köyü Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetimi tamamladım. 

 1996 yılında  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana bilim dalı'nda Psikiyatri uzmanlık eğitimine başladım ve 2002 yılında ihtisasımı tamamlayarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ünvanını aldım. 

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 'ne 2004 yılında eğitici uzman (başasistan)  olarak atandım ve 2019 yılına kadar bu hastanede görev yaptım. Bu hastanede çalıştığım süre boyunca,  Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi,  psikotik bozukluklar ve duygudurum bozukluklarında akut dönem tedaviler, psikoterapötik tedavi yaklaşımları ve  kronik ruhsal bozuklukların toplum temelli rehabilitasyonu alanlarında akademik  çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve  tedavi hizmetlerini yürüttüm.  

Nisan 2009 ‘da ABD New York Columbia Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde  araştırma ve klinik gözlem içerikli  eğitim çalıştayına  katıldım.  

Mart 2019’da Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler (BDT)  alanında Avrupa çatı kuruluşu olan, EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies )  bünyesinde dört yıl süreli Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Eğitim programının teorik ve süpervizyon olmak üzere tüm aşamalarını başarıyla  tamamlayarak, EABCT tarafından BDT psikoterapisti olarak sertifiye edildim ve BDT Psikoterapisti  ünvanını kazandım.   

Ekim 2020’de doçentlik ünvanını aldım. 

2019 yılından beri halen öğretim üyesi olarak görev yapmakta olduğum Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda eğitici ve akademisyen olarak faaliyetlerimi sürdürmekteyim.  

Psikiyatride deneyim ve ilgi alanım:   

Günlük yaşamdaki zorluklar/stres kaynakları ile başetme güçlükleri, yas ve kayıp, kişinin psikolojik ve sosyal gelişim sürecinde travmatik olayların ruhsal etkileri ile ilişkili sonuçlar , ruhsal yüklenme-zorlanma yaratan yaşam olayları ile ilişkili tüm ruhsal  tepkiler gibi  ağırlıklı olarak psikoterapi yöntemi ile yardım edilen sorunlar; 

Depresyon ve anksiyete bozuklukları, duygurum bozuklukları gibi spesifik ruhsal bozukluklar;  Psikosomatik bozukluklar, genel tıbbi durumların psikolojik-psikiyatrik yönleriyle ilişkili ruhsal bozukluklar/zorlanmalar  

BİLİMSEL YAYINLARIM 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

Yazar MS, Meterelliyoz Senyasar K. Anxiety Sensitivity and Its Relation to Anxiety in Multiple Sclerosis. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2021;31(4):434-441. 

Yazar MS,  Depce AA,  Balaban OD,  Ipekcioglu D,  Eradamlar N. The impact of alcohol and substance use by male patients with schizophrenia on burden, quality of life, anxiety, and depression levels of primary caregivers. Anatolian Journal of Psychatry 2017; 18 (1), 5-13. 

Yazar MS, Fistikci N, Balaban OD, Eradamlar N, Alpkan L. Psychotic Disorder in Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation. Clinical Schizophria and  Related Psychoses 2013; Sep 18:1-9. 

Yazar MS, Erbek E, Eradamlar N, Alpkan L. The Seven Sleepers: A folie à deux case originating from a religious-cultural belief. Transcultural Psychiatry  2011;  Nov 48(5):684-92 

Güner Coşkun M, Yazar MS, Meterelliyoz Şenyasar K. Cognitive predictors of depression and anxiety in individuals with newly diagnosed Multiple Sclerosis.  European  Journal of  Psychiatry 2020;34(4):202-210. 

Ipek HI, Yazar MS, Altınbas K.  Quality of Life Amoung dually diagnosed  and non-substance using male schizophrenia outpatients.  South African Journal of Psychiatry 2013;19(2):35-39. 

Ipekcioglu D, Yazar MS, Canbek O, Yuksel O,  Senyasar Meterelliyoz K, Ilnem MC. Electroconvulsive therapy combined with antipsychotic therapy in the treatment of acute schizophrenia inpatients: symptom profile of the clinical response. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018; 28 (4):363-370. 

Yazar S, Fıstıkcı N, Cantürk G, Oflaz S, Küçüktüfekçi AH, Yılmaz A, Yandım Kuşçu D. Psikiyatrik Belirtilerin eşlik ettiği araknoid kistler: Olgu serisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013; 14(1): 87-89. 

Balaban OD,  Yazar MS, Aydin E,  Agachanli R, Yumrukcal H. Posttraumatic growth and its correlates in primary caregivers of schizophrenic patients. Indian Journal of  Psychiatry 2017;59(4): 442-450. 

Balaban OD, Aydın E, Keyvan A, Yazar MS, Tuna Ö, Özgüven HD.  Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Komorbidite, Cinsel İşlev Bozukluğu ve Yaşam Kalitesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi  2017; 54: 137-142. 

Aytaç HM, Oyacı Y, Yazar MS, Erol A, Pehlivan S.  Association of MIF and MBL2 gene polymorphisms with attempted suicide in patients diagnosed with schizophrenia or bipolar disorder. Journal of Clinical Neuroscience (78) 2020; 264–268.  

Bozgeyik G, İpekçioğlu D, Yazar MS, İlnem MC.  Behavioural and psychological symptoms of Alzheimer’s disease associated with  caregiver burden and depression. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(4), 2019;656–664. 

Aytaç HM, Oyacı Y, Yazar MS, Erol A, Pehlivan S . Macrophage Migration Inhibitory Factor - 173 G/C Polymorphism is Associated With The Age of Onset and Insight in Schizophrenia in the Turkish Population. Neurological  Research  Jul 15 2021;1-8. 

Devrimci-Ozguven H ,  Atmaca M, Baran Z,  Cengisiz C,  Çinar C, Erol A, Genç Y,  Karadağ H, Karakülah K, Karasu U,  Kaya MC, Kizil E,  Özcan H,  Tiryaki A, Üçok A, Varlik C,  Yazar MS,  Yildiz M. Efficacy and Safety of Paliperidone Palmitate Treatment in Patients With Schizophrenia: A Real-World Multicenter, Retrospective, Mirror-Image Study. Journal of  Clinical Psychopharmacology 2019;39: 604–610. 

Nursal AF, Aytaç HM, Şentürk Çiftçi H, Yazar MS, Oyacı Y, Pehlivan M, Pehlivan S. TNF-α-308 G/A variant may be associated with bipolar disorder in a Turkish population. Archives of  Clinical Psychiatry. 2020;47(6):176-179. 

Aytac HM, Yazar MS, Erol A. Investigation of inflammation related gene polymorphism of the mannose-binding lectin 2 in schizophrenia and bipolar disorder 

Neurosciences (Riyadh) 26 (4), 346-356. 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

Arıkan K, Çetin G, Uysal Ö, Aydın (Yazar) S. Farklı  Kültürel Ortalama Göç Stigmafizasyonu Etkiler mi? Düşünen Adam  2000; 13(4): 222-224.   

Ağaçhanlı R, Balaban ÖD, Yazar MS, Eradamlar N. Hashimoto Tiroiditine Bağlı Gelişen Psikoz: Bir Olgu Sunumu. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2016; 29:181-186. 

Balaban OD, Atagun Mİ, Yılmaz H, Yazar MS, Alpkan LR. Benzydamine Abuse as a Hallucinogen: A Case Report.  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2013; 23 (3):276-9. 

Özmen E, Akar H, Yazar MS. Düş Çalışması Üzerine. Düşünen Adam 2006; 19(2):83-93. 

Altınbaş K, Tunç S, Yazar MS, Özçetinkaya S, Gülöksüz S, Oral ET. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24:321-330. 

Doksat MK, Aydın (Yazar) S, Biliciler Ş, Savrun M. Atypical Mixed And “Soft” Bipolar Disorder: Discussion Of The Frequently Misdiagnosed Concept And Entity On Four Cases. Yeni Symposium 39 (2): 100-105, 2001. 

Cantürk G, Fıstıkcı N, Yazar S, Parkan L. Fronto-temporal Bunamaya Eşlik Eden Klüver-Bucy Sendromu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 25: 153-5. 

Doksat MK,  Aydın (Yazar) S, Savrun M. “Esrar kötüye kullanımı ve erotomanisi olan bir olguda düşük doz ketiapinin etkinliği”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002; 12(2):89-9. 

Meterelliyoz Şenyaşar K, Yazar MS. Albinizmli Bireylerde Depresyon, Anksiyete Düzeyleri, Özsaygı ve Yaşam Kalitesi: Bir Olgu-Kontrol Çalışması . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(Suppl 1):1-15. 

Yazar MS, Meterelliyoz Şenyaşar K. Klinik Olmayan Populasyonda Depresif Semptomatoloji, Bilişsel Esneklik ve Umutsuzluk İlişkisinin İncelenmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2019; 8(3):155-163. 

Yazar MS.  Konsültasyon liyezon psikiyatrisinde başlıca etik konular. Psikiyatride Güncel. Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi. Psikiyatri Uygulamasında Etik: Kurallar ve Sınırlar, Cilt 10 , Sayı 1,  Kış 2020; s. 75. 

Yazar MS, Akar H, Erbek E, Alpkan  L,  Eradamlar N. Corpus Callosum Agnezisi ve Şizofreni İlişkisi: Olgu Sunumu. Düşünen Adam,  2005; 18(3):164-170. 

Balaban OD, Boz  G, Şenyaşar K, Yazar MS, Keyvan A, Eradamlar N.  The olfactory reference syndrome treated with escitalopram: A case report. Marmara Medical Journal, 2015; 28:120-122. 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

Yazar MS (symposium presenter), Senyasar Meterelliyoz K, Sahin Baltacı H.  Cognitive Factors Associated with Motherhood. 47. Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 2017, Ljubljana, Slovenia, P 208. 

Yazar MS, Erbek E,  Alpkan L, Eradamlar N , Ozmen E Seven Sleepers: A folie a deux case that was orıgınated from a religional-cultural belief.  Poster bildiri; World Psyciatric Association International Congress 2007, November 28-December 2, Melbourne, Australia.  

Yazar MS,  Akar H,  Ozmen E,  Alpkan L, Eradamlar E.  Agenesis of corpus callosum, colpocephaly and late onset schızophrenia with first-episode;  Poster bildiri; World Psyciatric Association  International Congress 2007, November 28-December 2, Melbourne, Australia. 

Yazar MS,  Tan E,  Alpkan L, Eradamlar N. An effectıve arıpıprazole treatment ın a case wıth tourette syndrome; Poster bildiri; World Psyciatric Association  International Congress 2007, November 28-December 2, Melbourne, Australia. 

Sirin P, Yazar MS, Eradamlar N. Neurosyphilis Presenting with Psychosis and Demantia: A case report; Poster bildiri; 28th European College of Neuropsychopharmacology  Congress, 29 August - 1 September 2015, Amsterdam, The Netherlands. 

Yazar MS. Kronik Psikiyatri Servisinde Yatan Şizofreni Tanılı Hastalarda Ölüm Oranları. Sözel bildiri; 1.International Health Science and Life Congress, 2018, Burdur, Türkiye. 

Senyasar K, Yazar MS, Balaban OD, Eradamlar N. Rapid onset apathy following basal ganglia infarct: A case report. Poster bildiri; 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi &  2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu , 16-20 Nisan 2014 , Antalya, Türkiye . 

Boz G, Balaban OD, Senyasar K, Yazar MS, Eradamlar N. Olfactory Reference Syndorme treated with escitalopram:A case report; Poster bildiri.  5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi &  Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu , 30 Ekim-3Kasım 2013, Antalya, Türkiye . 

Kincir Z, Yazar MS, Aydin N. Is the problem in the sacral or in the unconscious?  Poster bildiri; 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 20-24 Nisan 2016. Antalya, Türkiye. 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

Yazar MS, Cantürk GY, Alpkan L. Psikiyatrik belirtilerin eşlik ettiği araknoid kist vaka serisi. Poster bildiri; 14. Bahar Sempozyumu, 13-17 Nisan 2010, Antalya, Türkiye. 

Yazar MS, Cantürk G, Alpkan L.Fronto-temporal Bunamaya Eşlik Eden Klüver-Bucy Sendromu. Poster bildiri; 14. Bahar Sempozyumu, 13-17 Nisan 2010, Antalya, Türkiye. 

Yazar MS. Primer Başağrısı Hastalarında Psikiyatrik  Komorbidite Taranması. Sözel Bildiri; 9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, 3-6 Mayıs 2018,  Antalya, Türkiye. 

Yazar MS. Şizofreni Hastalarının Birincil Bakımverenlerinde Bakımveren Yükü İle İlişkili Etmenler. Sözel Bildiri; 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi,  2-6 Ekim 2018, İzmir, Türkiye. 

Aytaç HM, Güngör BB, Yazar MS, Aydın N. Şizofreni Hastalarında Farklı Form Antipsikotik Kullanımının Serum Lipid  Parametreleri Üzerıne Etkisi. Sözel Bildiri; 22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Antalya, Türkiye. 

Acar Bahadır S, Aytaç HM, Yazar MS. Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Hastalarında Travma Sonrası Büyüme. Sözel Bildiri;54. Ulusal Psikiyatri Kongresi,  2-6 Ekim 2018, İzmir, Türkiye. 

Balaban OD, Aydın E, Keyvan A, Yazar MS, Tuna Ö, Özgüven  HD. Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Komorbidite, Cinsel İşlev Bozukluğu ve Yaşam Kalitesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması. Poster bildiri; 51. Ulusal Psikiyatri kongresi,  25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye. 

OD Balaban,  AH Küçüktüfekçi, Yazar MS, Eradamlar N. Bipolar Bozukluğu olan Hastalara Bakımverenlerde Travma Sonrası Gelişim ve Depresyon İlişkisi. Poster bildiri; 51. Ulusal Psikiyatri kongresi, 25-29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye. 

Özgüven HD, Atmaca M, Baran Z, Cengisiz C, Çınar C, Erol A, Genç Y, Karadağ H, Karakülah K, Karasu U, Kaya MC, Özcan H, Tiryaki A, Üçok A, Varlık C, Yazar MS, Yıldız M. Şizofreni Hastalarında Paliperidon Palmitat Tedavisinin Etkililik ve Güvenliliği: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma. Poster bildiri; 2. Psikiyatri Zirvesi 9. Ulusal Anksiyete Kongresi, 8-12 Mart 2017, Antalya,Türkiye. 

Yazar MS ( Davetli konuşmacı). Multiple Skleroz Hastalarında Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar, 12.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 26-28 Mart 2015, Konya, Türkiye. 

Yazar MS ( Davetli konuşmacı). Şizofreni ve Bakım veren Yükü.  21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Çanakkale, Türkiye. 

Yazar MS ( Davetli konuşmacı). Endokrin Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluklar (Diyabet ve Psikiyatri).  53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2017,  Bursa, Türkiye. 

Yazar MS ( Davetli konuşmacı). Kanser Hastalarında Depresyon Tanısı Koymanın Zorlukları. I. Ulusal Psikoonkoloji Kongresi,  14-16 Kasım 2018,Ankara,Türkiye. 

Yazar MS ( Davetli konuşmacı). Araknoid listlerle ilişkili mental bozukluklar. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 Mayıs 2019, İstanbul,Türkiye  

Yazar MS (Davetli Konuşmacı). Multiple Skleroza olgu sunumları ile psikiyatrik bir bakış. 7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri, 7-8 Ocak 2017, İstanbul,Türkiye. 

Aydın (Yazar) S, Özmen M, Kayhan S, Eker E. Bipolar Bozukluk, Demans ve EKT. Sözel Bildiri. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya, Türkiye. 

Yazar MS, Cenal Y, Aydın E. Olgu Sunumu: Şizofrenili Bireylerde Depresif Semptomatolojiye Yönelik Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulaması. 5. Uluslararası Katılımlı  KDT ve 1. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi “KDT ve Yeni Açılımları”, 7-10 Kasım 2019, İstanbul, Türkiye. 

YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ 

Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Cilt 2, Bölüm 3, 28 Adli ve Etik Konular 2019.  

Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisinde Adli ve Etik Konular. Öncü F, Yazar MS, Topak OZ. s.453-474   

Baş Ağrıları ve Psikiyatri, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri,  

Baş, Boyun, Bel Ağrıları 

Baş Ağrıları. Doksat MK, Aydın S. 

Sempozyum Dizisi No: 30 , Mayıs 2002; s. 77-84 

Gebelikte Sağaltım Kılavuzu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Cilt 2, Bölüm 14 Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Psikoeğitim ve Psikoterapiler, 2020. 

14a Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Bilişsel Davranışçı Temelli Psikoterapötik Yaklaşımlar,  Yazar MS, s.273-280. 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER 

  • Türkiye Psikiyatri Derneği 
  • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği  
  • Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
  • Dünya Psikiyatri Birliği (WPA) Psikoterapiler Çalışma Birimi
YUKARI